Sarma Cakula profile

Sarma Cakula

Profesore, pedagoģijas doktore, socionikas konsultante, divu bērnu mamma.

„Bērni ir mūsu šīs zemes vistuvākie līdzgaitnieki – Tu vari iemācīties dot un saņemt vislabāko – radīt harmoniskas un savstarpēji piepildošas attiecības, palīdzēt veidot veiksmīgu un laimīgu savu bērnu likteni”.

Sarma Cakula, vēdiskajā vārdā Nandita, dalās zināšanās un pieredzē, kā veidot attiecības ar bērniem jau pirms piedzimšanas brīža un visu mūžu. Dziļi mācījusies izprast, kāda ir mūsu kā vecāku sūtība uz šīs zemes, lai palīdzētu bērniem kļūt veiksmīgiem un laimīgiem. Pati gājusi cauri dažādiem meklējumiem gan akadēmiskajā, gan dvēseliskajā jomā – ir pedagoģijas doktore, datorzinātņu maģistre, socionikas pārzinātāja un konsultante, mācījusies pie vairākiem vēdiskajiem skolotājiem – šobrīd 2 pieaugušu bērnu māte un māte vairākiem audžubērniem, kas atraduši un izvēlējušies viņu paši. Pateicoties garai un daudzveidīgai dzīves pieredzei, skolotājiem un spēcīgiem cilvēkiem, kas bijuši blakus dzīves izšķirošos brīžos, pateicoties saviem bērniem, ir izdevies izprast vecāku un bērnu attiecību dziļāko būtību un pilnveidošanas iespējas.

Dzīves Mākslas Akadēmijā vada kursu “Kā uzaudzināt veiksmīgus bērnus”.

X
X