Akadēmijas zināšanu būtība

Vīrieši un Sieivetes ir dažādas būtnes pēc savas dabas un uzbūves. Bet katrs no mums grib būt laimīgs un mīlestība mūs vieno, veidojot attiecības. Kā būt laimīgiem attiecībās? Kā nodot šīs zināšanas bērniem?
Laimīgas attiecības var iemācīties (ar ko vien vēlies).

Attiecības tāpat kā visu citu šajā pasaulē mēs esam apguvuši, iemācījušies un nokopējuši no kāda. Ģimenes attiecības tieši ģimenē. Tāpēc dažkārt mīlestība, pēc kuras mēs tik ļoti tiecamies, ne vienmēr izveidojas par veiksmīgu laulību mūža garumā. Dzīves Mākslas Akadēmijā sievietes un vīrieši caur zināšanām atklāj savu patieso dabu, talantus, spējas. Dzīves Mākslas Akadēmija dod rīkus, likumsakarības un prasmes, lai katrs pats atklāj sevi savā īstajā un patiesajā dabā. Dzīves Mākslas Akadēmija attīstījusies un pilnveidojusies kopš 2004.gada. Akadēmija ir labvēlīga, emocionāli atbalstoša vide katram, kurš šeit ienāk. Tā ir droša telpa pašizaugsmei, atjaunotenei un savu personīgo, privāto un darba vides attiecību uzplaukumam. Šeit atbalstu rod gan bērni, gan pusaudži, gan jauni, savu ceļu vēl neapzinājušies, gan brieduma gadu cilvēki līdz sirmam vecumam. Akadēmija ir iedvesmas avots paveikt sapņoto un sasniegt neticamo.

4
Valstis
37
Nodarbību tēmas
150
Studenti
3500
Absolventi

Vērtības pēc kurām vadāmies

Mīlestība - Cieņa - Atbildība - Čaklums - Godīgums

Akadēmijas logo

Dzīves Mākslas Akadēmijas logo ir Apaugļota olšūna, Saule. Zieds. Tas viss simbolizē siltumu, kodolu un vienotību, ko sniedz veselīgas un baudpilnas ģimenes attiecības. Logo atgādina mums par pasaules auglību un pilnību.

Akadēmijas statuss

Dzīves Mākslas Akadēmijas fondam piešķirts SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS!
Tas nozīmē, ka ir iespēja saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus. Ziedojums var būt gan manta, gan naudas līdzekļi.

Juridiskās personas var izvēlēties vienu no šādiem trim atvieglojumiem:
• ar nodokli neapliek ziedojumu, kas nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada peļņas;
• ar nodokli neapliek ziedojumu, kas nepārsniedz 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
• samazināt par dividendēm aprēķināto UIN par 75 % no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 % no aprēķinātās UIN summas par dividendēm (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants).
Piemērs: Uzņēmums pārskata gadā veicis ziedojumus Dzīves Mākslas Akadēmijai 5000 eiro apmērā, uzņēmuma ienākuma nodoklis gadā ir 50000 eiro. Uzņēmums var saņemt ienākuma nodokļa atmaksu par ziedojumiem aptuveni 3750 eiro apmērā.
Fiziskās personas - var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem (par ziedojumiem, maksātājam maksimālā summa, no kuras par katru ģimenes locekli gada ietvaros var atgūt 20 % iedzīvotāja ienākuma nodokli, ir 600 eiro un ne vairāk kā 50 % no gada ienākumiem). Piemērs: Ziedotos 500 eiro uzrādot gada ienākumu deklarācijā, iespējams atgūt 20% ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas sastāda 100 eiro.

Vairāk informācijas: zvanot uz +371 24332992 vai e-pastā: info@lifeartacademy.org
DZĪVES MĀKSLAS AKADĒMIJAS FONDS
REĢ. NR 40008214994
A/S SEB BANKA
KONTS: LV72UNLA0050021338003

Mērķi uz ko tiecamies

LifeArtAcademy.org tika izveidota, lai atjaunotu sabiedrībā zināšanas par likumsakarībām veiksmīgu attiecību veidošanā ar sevi, ar savu primāri ielikto dabu, ar līdzcilvēkiem un sabiedrību.

1. Atveseļot ģimenes, sievas, vīra un bērnu lomu tajās
2. Izveidot veselīgu izglītības metodiku sievietēm, vīriešiem, pusaudžiem un bērniem
3. Mazināt spriedzi attiecībās ģimenēs un darba kolektīvos
4. Paaugstināt sabiedrības emocionālo, materiālo un garīgo labklājības līmeni
5. Veicināt sadzīves kultūras paaugstināšanos
6. Uzlabot sabiedrības veselības līmeni
7. Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību
8. Veikt ieguldījumu pilsoniskas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstīšanā

“Laimīga Sieviete - Veiksmīgs Vīrietis - Veseli Bērni - Stipra Dzimta - Diža Tauta”

Life Art Academy devīze

Iepazīstieties ar mūsu pasniedzējiem

Mēs dalāmies ar zināšanām, kuras paši lietojam un izlaižam caur savu personīgo pieredzi.

Iepazīstieties ar mūsu komandām Rīgā, Viļņā un Berlīnē

Mēs esam dažādi un no dažādām valstīim, bet mūs vieno tieksme būt laimīgiem attiecībās.

Akadēmijas vēsture

Pateicībā katram, kurš atbalstīija mūs laika gaitā...

Viss sākās ļoti harmoniski – Antra Dimantra dalījās zināšanās ar savām meitām. Pēc laika meitām pievienojās draudzenes.

2005.gadā Antra nolasīja pirmās "lekcijas" meitu draudzenēm.
2006.gads - jau virs 50 meiteņu draudzenes un draudzeņu draudzenes ieinteresējušās par dotajām zināšanām. Tas viss notiek Antras Dimantras mājās.
2007.gads - veidojas regulāras nodarbības salonā Flower Power.
2009.gads - izkristalizējas 26 tēmas pamatlekciju kursā.
2010.gads – Antra Dimantra nolasa pirmās lekcijas Lietuvā.
2012.gads - pirmās lekcijas vīriešu auditorijai.
2012.gads - sieviešu skaits lekcijā Antras mājās sasniedz virs 80 meiteņu. Tad tiek pieņemts lēmums par Akadēmijas veidošanu.
2012.gada 3.maijā piereģistrēts Dzīves Mākslas Akadēmijas Fonds.
2012.gada jūnijā Dzīves Mākslas Akadēmija atver durvis Lāčplēša ielā, 27, Rīgā.
2012.gadā Dzīves Mākslas Akadēmijas komanda pirmo reizi reklamē nodarbības Facebookā. Līdz tam brīdim informācija dabiski un veiksmīgi izplatījās pēc "sarafan radio" principa.
no 2012.gada veidojas prakses un papildnodarbības. Redžina Laura un Mūza Anna izaug par pasniedzējām - pamatkursa prakse ar intīmajiem muskuļiem un Mūzas prakses.
2013.gads – tiek izveidoja mājaslapa.
2014.gads - notiek pirmās nodarbības Berlīnē, Vācijā.
2015.gads - notiek pirmās nodarbības Pēterburgā, Krievijā.
2015. gads - izveidojam iespēju skatīties lekcijas on-line kursā.
2017.gada 3. oktobris – Dzīves Mākslas Akademija pārvietojas un atver durvis jaunā adresē Vecrīgā - Z.A.Meierovica bulv., 12., Rīgā.
2018.gada 2. janvārī – sāk darboties jaunā mājaslapa ar bagāto un paplašināto funkcionalu.
no 2018. gadā aktīvi veidojam plašu klāstu ar on-line kursiem, lai visām Latvijas sievietēm ir ētri iegūt šīs vērtīgās zināšanas.

X
X